Popularny: 800 odsłonInformacje25 października, 15:24,

Umowa na modernizację infrastruktury sportowej przy GCE podpisana!


Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75% kosztów inwestycji

W dniu 25 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek, a Firmą GLOBAL SYSTEMS reprezentowaną przez Pana Marcina Balcerzaka - na realizację zadania pn.: „Remont i modernizacja boiska sportowego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonania bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu”.Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 %. Całkowita wartość zadania wynosi 233 tys. zł.

W ramach w/w zadania będą realizowane:

- odwodnienie istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy GCE;

- wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej o długości 100 m z minimum 3 torami wraz z odwodnieniem;

- wykonanie skoczni do skoku w dal;

- utwardzenie części terenu kostką brukową na podsypce, chodniki: wokół boiska oraz w kierunku szkoły, schody na skarpie pomiędzy budynkiem szkoły, a boiskiem;

Przeprowadzone działania zwiększą komfort korzystania z terenów sportowych oraz uatrakcyjnią bazę sportową szkoły, która będzie mogła być wykorzystywana również do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, jak również do organizowania różnego rodzaju imprez plenerowych.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Powiat Gostyniński

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie