Popularny: 2200 odsłonInformacje22 października, 14:29,

Dyrektorzy szkół średnich złożyli sprawozdania z funkcjonowania placówek


XXX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

W czwartek (21 października br.) odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, podczas której radni wysłuchali informacji dyrektorów szkół ponadpodstawowych o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.Wszyscy dyrektorzy zgodnie przyznali, że miniony rok szkolny był bardzo trudny ze względu na zdalną formę nauczania prowadzoną w związku z panującą pandemią.

"Ten rok szkolny był trudny, ale dokonaliśmy wielu prac remontowych. Myślę tutaj przede wszystkim o modernizacji boiska szkolnego. Sporządziliśmy również dokumentację zgodnie z zaleceniami straży pożarnej, wymieniono drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach, wyremontowano kolejne sale lekcyjne" - informował Wojciech Kiełbasa dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

O potrzebie rozbudowy sali gimnastycznej w swoim sprawozdaniu przypominała Anna Latoszek-Janicka dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. "Pozostaje jeszcze w sferze marzeń, ale mam nadzieję, że to co zadziało się ostatnio wokół budowy sali (przeprowadzony konkurs, wybór koncepcji - przyp. red.) doprowadzi finalnie do spełnienia tego marzenia".

Jako największy problem w funkcjonowaniu placówki w minionym roku szkolnym dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie wskazała deficyt kadrowy. "Widzimy w zakresie kształcenia zawodowego. We wszystkich naszych grupach zawodowych, czy to grupa informatyczna, czy grupa elektroniczna - nie ma chętnych nauczycieli do pracy w tym zawodzie" - mówiła Izabela Sieradzka.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Sannikach, gmina Sanniki, oznaczonej jako działki numer 312/12 i 373/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki
- przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".
- uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska.
- przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznejw Gostyninie poprzez zmianę siedziby poradni.
- uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu gostynińskiego 2021 -2024”.
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 rok.
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024.
 

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

news, 26 października
Jacy nauczyciele uciekają? A skoro Szkoła nie cieszy się dobrą opinią, to po co niektóre osoby chcą na siłę do niej wrócić?
oporant, 23 października
Pani Dyrektor z Elektryka i Pan Dyrektor GCE nawet masecek nie założyli. Piękny przykład dla młodzieży.W pomieszczeniach zamkniętych jest obowiązek zakładania maseczek.
awi, 22 października
Dobrzy nauczyciele uciekają z elektryka do innych szkół, gdzie są doceniani.Ta szkoła nie cieszy się dobrą opinią w okolicy.
Dodaj ogłoszenie