Popularny: 2200 odsłonInformacje19 stycznia, 10:12,

Powiat Gostyniński zwiększy nacisk na modernizację dróg powiatowych i obiektów oświatowych


LVIII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

W czwartek (18 stycznia br.) odbyły się obrady LVIII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego. Jednym z głównych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.Projekt uchwały zakłada:

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gostynińskiego poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz usprawnienie transportu publicznego;

- modernizację i rozbudowę obiektów oświatowych oraz ich wyposażenie celem poprawy istniejących warunków;

- rozwój domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;

- zwiększenie aktywizacji zawodowej, dążenie do podtrzymania zatrudnienia;

- współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023 oraz podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na okres dłuższy niż 3 lata, pozostawienia petycji bez rozpatrzenia oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.
 

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

obatel, 21 stycznia
W mieście jest trzech właścicieli ulic ; miasto ,gmina i starostwo .A może zróbmy jak normalnych krajach !!!!!!!!!! Za stan ulic w mieście odpowiada BURMISTRZ !!! I wsztstko jasne.
Dodaj ogłoszenie