Popularny: 1200 odsłonInformacje12 lipca, 15:32,

2 zabytki w powiecie gostynińskim zostaną wyremontowane przy wsparciu samorządu Mazowsza

2 zabytki w powiecie gostynińskim zostaną wyremontowane przy wsparciu samorządu Mazowsza
Źródło foto: archiwum redakcji

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje prace remontowe w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Suserzu oraz w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku.

Władze Mazowsza pomogą w remoncie 18 zabytków z regionu płockiego. Dziś radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu 11 mln zł z budżetu regionu na prace restauratorskie i konserwatorskie przy 135 mazowieckich zabytkach. – To są wyjątkowe obiekty, które wymagają stałej, profesjonalnej opieki. Będziemy pomagać, bo widzimy w tym głęboki sens. Te zabytki powinny zostać zachowane w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Adam Struzik.Kolejny rok z rzędu nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. To największa liczba w historii tego programu. Zgłoszonych zostało aż 241 wniosków. Wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie o wartości przekraczającej 39 mln zł. – Z jednej strony, tak duże zainteresowanie buduje, bo oznacza to, że jest w nas taka wrażliwość, która nakazuje nam chronić i ratować te najcenniejsze obiekty. A z drugiej pokazuje, że wciąż jest tak wiele do zrobienia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk

W powiatach gostynińskim, sierpeckim i płockim dotacje otrzymało 18 obiektów. Łączna wartość dofinansowania to ponad 1 mln zł. W tym roku wsparcie z budżetu Mazowsza pomoże m.in. w remoncie dawnego Szpitala dla Starozakonnych im. Izaaka Fogla w Płocku, pracach konserwatorskich i restauratorskich drewnianego wyposażenia płockiej bazyliki katedralnej, a także odtworzeniu drzwi wejściowych do nawy bocznej Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku (pow. gostyniński).

Lista beneficjentów z powiatu gostynińskiego:

Nazwa zadania

Beneficjent

Kwota dofinansowania

Konserwacja i restauracja drewnianego wyposażenia prezbiterium: obrazu Matki Bożej Suserskiej oraz figur z ołtarza głównego w kościele Wniebowzięcia NMP w Suserzu - II etap

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Suserzu

30 000 zł  

Odtworzenie drzwi wejściowych do nawy bocznej Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

30 000 zł  

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowana, kierowała się takimi kryteriami jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zabytku, kwalifikowalność kosztówznaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów. Jak wyjaśnia Paweł Cukrowski, dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego komisja oceniająca wnioski zaproponowała przyznanie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten sposób można było dofinansować ich jak największą liczbę. – W tym roku komisja miała wyjątkowo trudne zadanie. W związku z dużym zainteresowaniem programem podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu wsparcia na poszczególne inwestycje, tym samym dofinansowując większą liczbę wniosków. Czekamy teraz na ostateczne decyzje beneficjentów. W przypadku ewentualnych rezygnacji uruchomimy listę rezerwową – zaznacza dyrektor.

Ostatecznie radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 135 zabytkom. Ich łączna wartość to 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (87), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (48).

autor/źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

włodek, 12 lipca
TO JAKIS ABSURD FINANSOWAC KOŚCIÓŁ.... OBUDŹMY SIE LUDZIE...
Dodaj ogłoszenie