Popularny: 600 odsłonInformacje8 lipca, 16:49,

Kolejne 19 inwestycji w powiecie gostynińskim ze wsparciem samorządu województwa

Kolejne 19 inwestycji w powiecie gostynińskim ze wsparciem samorządu województwa

Suma wsparcia 19 inwestycji w powiecie gostynińskim to ponad 2,67 mln zł.

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą w zrealizowaniu m.in. przedsięwzięć drogowych, sportowych oraz w remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników w regionie płockim. Suma wsparcia to blisko 10 mln zł. Dziś radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński przekazał umowy beneficjentom.Od początku czerwca władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia wsparcia z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. To są przedsięwzięcia, które zmieniają region. Zwraca na to uwagę radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. – Dostrzegamy potrzeby i wspieramy naszą lokalną społeczność, a rosnąca z roku na rok liczba wniosków świadczy o tym, że mazowieckie samorządy coraz chętniej korzystają z tych środków.

Dzięki temu Mazowsze się rozwija, a mieszkańcy otrzymują to, na co czekają czyli przyjazne, atrakcyjne, a przede wszystkim bezpieczne otoczenie.

Suma wsparcia 19 inwestycji w powiecie gostynińskim to ponad 2,67 mln zł.

4 inwestycje sportowe w powiecie gostynińskim

 „Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 189 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W regionie płockim wsparcie w wysokości ponad 3,4 mln zł otrzyma aż 16 inwestycji.

Lista beneficjentów w powiecie gostynińskim:

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

kwota dofinansowania

Gmina Szczawin Kościelny

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Szczawin Kościelnym

36 086 zł

Powiat Gostyniński

Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmującego wykonanie melioracji - odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne

225 000 zł

Miasto i Gmina Sanniki

Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego

230 000 zł

Gmina Gostynin

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu

150 000 zł

9 inwestycji OSP z powiatu gostynińskiego ze wsparciem Mazowsza

Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wpiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przeznaczeniu aż 11 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej strażaka oraz ponad 6,5 mln zł na remonty i modernizacje strażnic. Dzięki ponad 1,8 mln zł w regionie płockim pomoc trafi na realizację 47 inwestycji z regionu płockiego.

Lista beneficjentów w powiecie gostynińskim:

gmina/miasto

przedmiot dotacji

kwota dotacji

Gmina Gostynin

na modernizację strażnicy jednostki OSP Sierakówek

30 000,00 zł

Gmina Gostynin

dofinansowanie na zakup dla jednostki OSP Lucień nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

Gmina Miasto Gostynin

dofinansowanie na zakup dla jednostki OSP Gostynin (6 hełmów strażackich, 2 prądownice)

8 500,00 zł

Gmina Pacyna

na remont strażnicy jednostki OSP Pacyna

14 000,00 zł

Gmina Pacyna

dofinansowanie na zakup dla jednostki OSP Pacyna nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

Miasto i Gmina Sanniki

na remont strażnicy jednostki OSP Wólka 

30 000,00 zł

Miasto i Gmina Sanniki

dofinansowanie na zakup dla jednostki OSP Sanniki (prądownica, lanca kominowa mgłowa)

2 660,00 zł

Gmina Szczawin Kościelny

na modernizację strażnicy jednostki OSP Adamów

27 900,00 zł

Gmina Szczawin Kościelny

dofinansowanie na zakup dla jednostki OSP Szczawin Kościelny nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

 

Ponad 1,6 mln zł na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych w powiecie gostynińskim

 Władze regiony przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280 z nich, z czego 266 z nich dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł.

W powiecie gostynińskim wsparcie otrzyma 6 inwestycji. Łączna kwota wsparcia to ponad 1,6 mln zł.

 

gmina/miasto

przedmiot dotacji

kwota dotacji

Powiat Gostyniński

Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień

287 000 zł

Powiat Gostyniński

Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa - Piotrów

63 000 zł

Miasto Gostynin

Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów

800 000 zł

Gmina Pacyna

Przebudowa odc. drogi gminnej na działce  nr 13  ob. geodezyjny (0011) Przylaski w m. Kąty

164 000 zł

Miasto i Gmina Sanniki

Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia

140 000 zł

Gmina Szczawin Kościelny

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki

164 000 zł

autor/źródło: Redakcja / Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie