Popularny: 1400 odsłonInformacje24 września, 11:37,

XXIX Sesja Rady Powiatu. Kolejne inwestycje drogowe w powiecie gostynińskim. Radni podjęli uchwałę budżetową


Milion złotych więcej na drogi powiatowe

Podczas wczorajszej (23 września br.) sesji Rady Powiatu Gostynińskiego radni zmienili uchwałę budżetową na 2021 rok. Zwiększono środki m.in. na drogi powiatowe o kwotę 1 000 000 złotych.W/w kwota jest dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych.

W trakcie obrad radni przyjęli sprawozdanie nadzoru wodnego dotyczące obszaru powiatu gostynińskiego, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2021 r. oraz sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2021 r.

Ponadto zostały przyjęte uchwały:

- w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie.

- w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

- Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.

- Nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie