Popularny: 2800 odsłonInformacje24 września, 10:54,

Wsparcie dla rodzin zastępczych


Podczas spotkania Starosta Gostyniński uroczyście przekazał na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej sprzęt zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W dniu 22 września 2020r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi, w którym wzięli udział Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Budner wraz z pracownikami.Podczas spotkania Starosta Gostyniński uroczyście przekazał na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej sprzęt zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej

i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto, tego samego dnia również dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymały z rąk Starosty Gostynińskiego sprzęt komputerowy i multimedialny zakupiony w ramach realizowanego projektu. Wydarzenie miało miejsce bezpośrednio

na terenie placówek opiekuńczo - wychowawczych: „Dom dla Dzieci”, „Bratoszewo” oraz „Horyzont”.

Na realizację projektu Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w kwocie 229 460,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono 50 laptopów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt multimedialny, środki ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji ) oraz wyposażenie do 9 miejsc kwarantanny/ izolacji.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Zakupiony i przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Powiat Gostyniński

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie