Popularny: 900 odsłonInformacje23 listopada 2023, 17:47,

Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na 2024 rok ustalone


LVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

W czwartek (23 listopada br.) odbył się obrady LVI sesji Rady Powiatu Gostynińskiego. Jednym z głównych punktów posiedzenia było ustalenie wysokości opłat obowiązujących w roku 2024 za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.Rada corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie. Wysokość opłat nie może być wyższa stawek zawartych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Wysokość opłat:

1 ) rower lub motorower:
a) za usunięcie — 155 zł,
b) za każdą dobę przechowywania — 28 zł;

2) motocykl:
a) za usunięcie — 315 zł,
b) za każdą dobę przechowywania — 40 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie — 680 zł,
b) za każdą dobę przechowywania — 55 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie — 870 zł,
b) za każdą dobę przechowywania — 75 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie — 1230 zł,
b) za każdą dobę przechowywania — 110 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie — 1810 zł,
b) za każdą dobę przechowywania — 195 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie — 220 zł;
b) za każdą dobę przechowywania — 290 zł;

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenei transportu osobistego:
a) za usunięcie — 155 zł;
b) za każdą dobę przechowywania — 28 zł;

W trakcie posiedzenia radni wysłuchali również informacja Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych.

Ponadto podjęli m.in. uchwały w sprawie: 
- przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

- zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
 

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie