Informacje6 września 2021, 15:12,

Starostwo w Gostyninie ogłasza konsultacje dla organizacji pozarządowych. Chodzi o program współpracy

Starostwo w Gostyninie ogłasza konsultacje dla organizacji pozarządowych. Chodzi o program współpracy

W jaki sposób zgłaszać uwagi i opinie do projektu? Szczegóły w artykule

Jesteś aktywnym działaczem lub liderem organizacji pozarządowej, której działalność jest prowadzona na terenie powiatu gostynińskiego? Zgłoś swoje uwagi do Projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.



Opinie i uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

a) przesłać drogą elektroniczną na adres: i.slusarska@gostynin.powiat.pl

Formularz konsultacyjny oraz projekt programu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gostynińskiego:
-  Formularz konsultacyjny programu współpracy na rok 2022
-  Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

b) przesłać drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, (formularz w wersji papierowej można pobrać w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie)

c) przekazać osobiście do Biura Obsługi, lub do pok. nr 4 - w siedzibie Urzędu)

Konsultacje trwają od dnia 2 września 2021 r. do 17 września 2021 r. Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Staroście Gostynińskiemu w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie