Informacje12 czerwca 2017, 14:39,

Sejmowa inicjatywa ustawodawcza dotycząca ustawy - Prawo energetyczne

Sejmowa inicjatywa ustawodawcza dotycząca ustawy  -  Prawo energetyczne


Jakiś czas temu informowałem Państwa, że sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpoczęła prace nad projektem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy - Prawo energetyczne. Prace te, z założenia, mają na celu systemowe rozwiązanie szeregu problemów prawnych związanych z zasadami planowania oraz finansowania oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie poszczególnych gmin.W miesiącu maju br został powołany Zespół Ekspertów Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP do opracowania projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia terenu gmin. Tak się złożyło, że jestem członkiem tego zespołu ekspertów.

Dyskutowane są problemy w zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność gmin za finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej. Wynika to z faktu, że infrastruktura oświetleniowa nie jest w decydującej większości własnością gmin. Dążeniem jest, że w odniesieniu do infrastruktury, która została przekazana w poprzednim systemie nieodpłatnie zakładom energetycznym, powinna zostać wprowadzona możliwość jej odzyskania przez samorządy.

Gminy są zainteresowane przejęciem majątku oświetleniowego oraz są zmotywowane do jego modernizacji nie tylko ze względu na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania i energooszczędność ale również na aspekt społeczny poprzez poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz warunków życia mieszkańców. Przedsiębiorstwa energetyczne oferują usługi oświetleniowe z pozycji monopolistycznej mimo, że w znakomitej większości nie były inwestorami systemów oświetlenia, a tylko zostały na tym majątku uwłaszczone. Aktualna sytuacja jest na wskroś nieprawidłowa i należy ją naprawić.

W wyniku prac legislacyjnych powstał obecnie dyskutowany projekt zmian w ustawie. Zakończenie prac, przy dyskutowanym projekcie, planuje się w ciągu jednego miesiąca.

Mam nadzieję, że wprowadzane zapisy posłużą do uporządkowania spraw związanych z modernizacją systemów oświetlenia ulicznego.

Stanisław Pieniążek

 

autor/źródło: Stanisław Pieniążek

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie