Informacje6 sierpnia 2018, 17:43,

Chemikalia przy ul. Ziejkowej. Burmistrz i Sąd odpowiadają

Chemikalia przy ul. Ziejkowej. Burmistrz i Sąd odpowiadają [FELIETON]

Co z winnymi nielegalnego gospodarowania odpadami?

Ten temat budzi niesamowite emocje, był i jest wykorzystywany do ataków politycznych. Brałem udział w dyskusji jaka toczyła się na forum publicznym i obiecałem, że w tej kwestii wyślę zapytania do Burmistrza Miasta Gostynina, a odpowiedzi opublikuje.Kluczowe i moim zdaniem najistotniejsze pytanie dotyczyło w skrócie - Dlaczego tak długo?

A precyzyjnie:

Dlaczego Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski dopiero w 2018 roku podjął działania (projekt uchwały budżetowej zabezpieczający środki przez Gminę Miasta Gostynina na usunięcie chemikaliów), które mają na celu usunięciu przez Gminę Miasta Gostynina chemikaliów zlokalizowanych na działce, za którą odpowiada miasto Gostynin, znajdującej się przy ul. Ziejkowej?

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski był informowany o problemie przez radnych miejskich (zapytania, interpelacje), jak i również Prezesa Zarządu MPK w Gostyninie już kilka lat wcześniej.

Odpowiedź:

A co z rekultywacją terenu już po usunięciu chemikaliów?

Burmistrz: Organem kompetentnym do prowadzenia postępowań związanych z rekultywacją powierzchni ziemi jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Również byłem uczestnikiem pikiety jaka została zorganizowana w celu wywarcia pewnego rodzaju presji na rządzących, polegającej na przyspieszeniu działań dotyczących usunięcia zagrożenia z Gostynina (ujęcie wody pitnej w pobliżu miejsca składowania chemikaliów). 

Jestem zdania, że działania polegające na nagłaśnianiu danego problemu, w tym przypadku pikieta na Rynku Miejskim w Gostyninie zorganizowana przez Pana Darka ( RODO) zawsze w jakimś stopniu oddziałuje na decydentów, dlatego postanowiłem zapytać Burmistrza Miasta Gostynina, czy działania organizatora pikiety miały wpływ na jego decyzje, działania podejmowane w tym temacie.

Pytanie: Czy działania Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego dotyczące już finalnej procedury jak i innych działań (ogłoszenie przetargu na usunięcie chemikaliów, rozstrzygnięcie przetargu itd.) były i są konsekwencją działań protestacyjnych (zorganizowanie pikiety, nagłośnienie medialne dotyczące zagrożenia dla mieszkańców Gostynina) Pana Dariusza (RODO)?

Odpowiedź burmistrza Pawła Kalinowskiego była jednoznaczna - "W związku z powyższym działania podejmowane przez Burmistrza Miasta Gostynina nie były konsekwencją działań protestacyjnych organizatora pikiety, o których wspomina wnioskodawca w zapytaniu."

A co z winnymi nielegalnego gospodarowania odpadami?

"Oskarżonych jest 5 osób. Akt oskarżenia wpłynął 27.12.2017 r. (oskarżyciel Prokurator Okręgowy w Płocku). Jednym z pokrzywdzonych jest Gmina Gostynin. Zarzuty oskarżenia obejmują łącznie kilkanaście czynów, w tym także przywłaszczenia mienia, oszust, fałszerstw. Rozprawa wyznaczona została na 14 dni, od 10 września do 31 października 2018 r. Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na mieniu 3 oskarżonych (dwie hipoteki na nieruchomościach, udziały w spółce). Naprawienie szkody w postępowaniu karnym sąd może orzec dopiero w wyroku, który będzie wydany po rozpoznaniu sprawy." - Wiceprezes Sądu Okręgowego Dariusz Wysocki.

Roman Augustyniak

autor/źródło: Roman Augustyniak

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie