Popularny: 500 odsłonInformacje23 marca 2017, 23:41,

Budżet Obywatelski w Gostyninie z nowym otwarciem

Budżet Obywatelski w Gostyninie z nowym otwarciem


Na razie z optymizmem patrzę na sytuację jaka obecnie dzieję się z nową edycją Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie, choć propozycje jakie obecnie są zgłaszane przez różne osoby i organizacje mogą być negatywnie przyjęte przez Urząd Miasta.Na chwilę obecną w Budżecie Obywatelskim powiało świeżością i nowymi pomysłami. Tak się przedstawiają:

 • możliwość głosowania od 16 roku życia
 • możliwość zgłaszania projektów przez organizacje pozarządowe
 • możliwość korygowania projektów przed jego realizacją
 • zwiększenie punktów gdzie można oddać kartę do głosowania, dotychczas był to tylko budynek Urzędu Miasta w Gostyninie
 • zapis w regulaminie, który wykluczałby ewentualną kolizję pomysłów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez władze miasta
 • zwiększenie puli przeznaczonej na Budżet Obywatelski
 • podział całej puli jaka jest przeznaczona na Budżet Obywatelski na mniejsze tym samym weszłyby kategorie. Pierwsza kategoria to duża inwestycja, druga to kilka mniejszych inwestycji, trzecia do wydarzenie sportowe i czwarta to wydarzenie kulturalne.

To propozycje jakie zostały zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń m.in. GCR, Yeti i IdG.

Ze swojej strony również pragnę zaprezentować kolejne propozycje:

 • inwestycje realizowane również na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej z odpowiednim zapisem w umowie dzierżawy, iż do miasto ponosi koszty amortyzacji inwestycji (remonty itd.) – inwestycja ogólnodostępna dla mieszkańców nie tylko lokatorów spółdzielni
 • możliwość zgłaszania do danego wniosku/projektu do 3 liderów – rozwiązany kwestia reprezentowania wnioskodawcy, praca w zespole
 • wydłużenie okresu głosowania do 2 m-cy tak jak jest w np. w Kutnie. Proces głosowania zaczynałby się od września do października. Obecnie jest to okres listopadowy – późno jesienny
 • promocja danych wniosków na stronie UM w Gostyninie, telewizji kablowej, czasopismo Gminy Miasta Gostynina na koszt miasta Gostynina w ramach kosztów promocji jaka jest dotychczas w tych mediach. Określenie formy i wzoru reklamy danego projektu jednakowego dla wszystkich
 • możliwość oddania 4 głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego, po każdym na daną kategorię czyli jeden głos na inwestycję dużą, kolejny na wybraną małą inwestycję, kolejny na wybrane wydarzenie sportowe i kolejny na wybrane wydarzenie kulturalne
 • głosowanie na wybrane projekty poprzez internet, stworzenie przez Urząd Miasta w Gostyninie platformy do głosowania na stronie urzędu.

Jeśli Państwo mają swoje propozycje do III edycji Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie to proszę o kontakt poprzez formularz umiejscowiony pod linkiem: http://inicjatywadlagostynina.pl/kontakt/

Zgłoszone propozycje przekaże do Rady Miejskiej w Gostyninie i Burmistrzowi Miasta Gostynina.

Pamiętajmy:

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego:

 1. Lepsze gospodarowanie budżetem miasta – inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje.
 2. Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych.
 3. Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwali im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania. Budżet partycypacyjny zbuduje świadomość obywatelską i kapitał społeczny gminy.
 4. Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 5. Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.

 

Roman Augustyniak

autor/źródło: Roman Augustyniak

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie