Informacje14 września, 10:04,

9 projektów z subregionu płockiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza gotowych do głosowania

9 projektów z subregionu płockiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza gotowych do głosowania

Mazowsze jest jednym z pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego

Za nami kolejny etap pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W sumie spośród 231 zgłoszeń pozytywną ocenę otrzymało 109 projektów. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. O tym, które z nich otrzymają wsparcie, zadecydują w głosowaniu mieszkańcy.Mazowsze jest jednym z pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, a nabór projektów do pierwszej edycji już się zakończył. Zgłoszonych zostało 231 projektów, o łącznej wartości ponad 92 mln zł. Wszystkie zostały poddane ocenie, co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 109 z nich i to właśnie one są rekomendowane do dopuszczenia pod głosowanie mieszkańców.

BOM to ogromne przedsięwzięcie. Marszałek Adam Struzik zaznacza, że jego realizacja zależy tak naprawdę od pomysłowości i zaangażowania mieszkańców naszego regionu.

– I choć jest to nasza pierwsza tego typu inicjatywa, muszę przyznać, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mazowszanie wiedzą doskonale, czego potrzebują i są bardzo kreatywni. Świadczą o tym zgłaszane przez nich projekty, wśród których można znaleźć zarówno akcje społeczne, takie jak warsztaty, wydarzenia kulturalne czy zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale też zadania stricte inwestycyjne, jak np. strefy dla rodziców i pacjentów przy szpitalach wojewódzkich.

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 26 o charakterze ogólnowojewódzkim i  83 podregionalne, w tym: 17 z subregionu warszawskiego wschodniego, 13 z subregionu warszawskiego zachodniego, 10 z subregionu ostrołęckiego, z subregionu siedleckiego, z subregionu płockiego, z subregionu radomskiego, z Warszawy, z subregionu ciechanowskiego i  z subregionu żyrardowskiego.

Park sensoryczny w Gołotczyźnie, rowerowy szlak wschodniego Mazowsza, warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, budowa tężni solankowych – to tylko niektóre z projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Jak podkreśla Sara Michalska p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych w urzędzie marszałkowskim fakt, że niektóre projekty nie zostaną poddane pod głosowanie, nie oznacza, że trafią do „szuflady”.

– Pewnej grupy projektów dotyczącej infrastruktury drogowej nie mogliśmy skierować pod głosowanie, bo już je realizujemy w ramach innych zadań. Z kolei realizacja wielu pomysłów mieszkańców dotyczących remontów, rozbudowy, przebudowy dróg czy podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach wymagałaby pozyskania przez nas gruntów czy przeprowadzenia wymaganych prawem czasochłonnych analiz i nie jest możliwa w ramach BOM. Dlatego zarząd województwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zobowiązał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie do oceny zasadności i sposobu realizacji takich projektów. Kolejne działania będą zależne od wyniku analizy. Jeśli potrzeba realizacji projektu zostanie potwierdzona, projekt zostanie zrealizowany ze środków innych niż BOM

– dodaje.

To, które projekty zostaną zrealizowane zależy od głosów mieszkańców Mazowsza. Głosować będzie można od 26 października do 16 listopada br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nie posiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej bom.mazovia.pl, a także na profilu na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY

  • do 7 października 2020 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań
  • 26 października – 16 listopada 2020 r. – głosowanie na projekty
  • do 30 listopada 2020 r. – wyniki głosowania

Lista projektów z subregionu płockiego:

TYTUŁ PROJEKTU

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby)
w pasie drogi wojewódzkiej nr 567

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej
z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Zalesiański park aktywności i rekreacji

Zrozumieć świat przez doświadczenia

Bezpiecznie po Mazowszu - Region Płocki

100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

 

Lista projektów o charakterze ogólnowojewódzkim:

TYTUŁ PROJEKTU

Pomiary promieniotwórczego gazu radonu w przedszkolach

Doposażenie szpitala w dwa ambulanse transportowe

Cztery Pory Roku - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie

Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków -
program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków

VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

Stocer dla dzieci” - aktywna strefa naukowo – sportowa

Atak rakietowy

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym

Spotkania rozwijające z ekonomistami i ludźmi sukcesu

Letnie potańcówki na dechach na Młocinach

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Drogi dla rowerów i pieszych - droga wojewódzka 719 między Brwinowem a  Milanówkiem
i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego

Drogi dla rowerów i pieszych w Józefowie (na wiadukcie) i w okolicy Siedlec oraz uzupełnienie szpalerów drzew wzdłuż drogi nr 698

Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Łosicach i Podkowie Leśnej

SERCE NAKRĘTKA - zakręcone NAKRĘCONE serce - zbieramy nakrętki na cele charytatywne! WOJEWÓDZTWO!

Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie

Zakup sprzętu do diagnostyki przyczyn i leczenia zespołu suchego oka

Zakup sprzętu do diagnostyki osób ze schorzeniami rogówki i zapobieganie ślepocie

Zakup zestawu do zabezpieczenia ostrodyżurowego i pooperacyjnego pacjentów okulistycznych

In-vitro dla Mazowsza

Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego

Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - „Rock na zamku”

Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.


 

autor/źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

wróciłem, 16 września
Po treści wpisu widać, że drobiniak to ten lepszy sort.
drobiniak, 16 września
w drobinie psl poszlo sie j browo pis
Dodaj ogłoszenie