Popularny: 2600 odsłonInformacje4 stycznia 2019, 11:38,

Porady prawne. Sławomir Wolfram: czy Polak powinien dać się rozebrać do naga?

Porady prawne. Sławomir Wolfram: czy Polak powinien dać się rozebrać do naga?

Adwokat wyjaśnia zawiłości prawne

Każdy, od dnia 22 grudnia 2018 r. został przez naszego ustawodawcę postawiony całkiem nago przed funkcjonariuszem publicznym. I to w sytuacji często intymnej.Policjant, gdy tylko nabierze uzasadnionych podejrzeń, że rzucający się w oczy obywatel może właśnie popełnił jakiś czyn zabroniony pod groźbą kary, np. jakieś wykroczenie, dajmy na to, posiada wyroby pirotechniczne uczestnicząc w legalnym zgromadzeniu (art. 52 k.w.), może stanąć przed obliczem „władzy” nie tylko w stroju Adama. Policjant może takiemu „protestującemu” również zajrzeć do jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów, a także do kieszeni i butów.

Jakby tego było mało, gdy będzie to szczególnie uzasadniony przypadek, funkcjonariusz sprawdzi miejsca intymne. Ale spokojnie, kontroli osobistej może dokonać policjant tej samej płci i to w miejscu zupełnie postronnym. No chyba, że trzeba skontrolować „protestującego” niezwłocznie, a zwłaszcza gdy będzie to podyktowane okolicznościami związanymi z ochroną życia, zdrowia lub mienia. Wtedy możne już kontrolować policjant odmiennej płci do kontrolowanego i to w każdym miejscu. Jednak ustawodawca nas tutaj uspokaja, gdyż wskazuje, że ma to się odbyć w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej.

Te uprawnienia, które są znacznie szerzej przyznane przez prawodawcę, niż wskazane wyżej, uzyskali nie tylko policjanci, ale również funkcjonariusze straży granicznej, żołnierze żandarmerii wojskowej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jednak funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, straży gminnej (miejskiej) i straży marszałkowskiej mogą pooglądać tylko nos, uszy, włosy, ale też buty i kieszenie – osoby kontrolowanej. Do miejsc intymnych dostępu nie mają.

Co w takim przypadku może zrobić osoba, która już została dokładnie obejrzana i zbadana, poza tym, że będzie mogła się ubrać, założyć buty i uczesać? Tutaj ustawodawca okazał się łaskawy i wręczył procesowy oręż, takiemu skontrolowanemu obywatelowi (tudzież obywatelce). Można zażądać spisania protokołu z kontroli osobistej. Tyle tylko, że należy to zrobić niezwłocznie, to znaczy bezpośrednio po zakończeniu kontroli. Następnie można do sądu rejonowego złożyć zażalenie w terminie 7 dni od przeprowadzenia kontroli osobistej, za pośrednictwem jednostki Policji. Sądem właściwym jest sąd miejsca przeprowadzenia takiej kontroli.

Twórcy prawa odpowiedzieli w ten sposób na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o sprzeczności z Konstytucją RP przepisów dotyczących kontroli osobistej i przeszukania, w zakresie w jakim ustawa o Policji nie określa granic tej kontroli. Odpowiedź jest więc konkretna, gdyż ustawodawca teraz wyznacza te granice, a w zasadzie całkowicie je znosi. Granicą naruszenia wolności osobistej człowieka, jest tutaj brak tej granicy. Jest to, zapewne, zdaniem ustawodawcy, jakaś jednak granica. Szkoda, że nie zwrócono uwagi, że żyjemy w państwie demokratycznym, a także, że Polska jest stroną Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Istnieje na ten temat bogate orzecznictwo strasburskie i tylko przykładowo można wskazać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z 12 stycznia 2010 r. (sygn. 4158/05) stwierdził, że „zmuszenie przechodnia do dokładnego poddania się przeszukaniu ubrania oraz przedmiotów osobistych jest wyraźną ingerencją w prawo do poszanowania życia prywatnego”. No cóż, teraz w naszym kraju, przeszukiwani będziemy w całości.

 I w ten sposób, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej stał się nagi, a funkcjonariusz uszczęśliwiony, gdyż w końcu ma możliwość zaspokojenia swojej ciekawości, co, kto i gdzie, ma to coś, co ukrywa przy i w sobie.

Adw. Sławomir Wolfram

autor/źródło: adw. Sławomir Wolfram

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

obywatel, 4 stycznia 2019
Panie mecenasie więcej takich artykułów uświadamiających obywateli, np. urzędnik - obywatel.
Zas, 4 stycznia 2019
Panie Sławomirze, bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł
Dodaj ogłoszenie